[Chùm ảnh] Toàn cảnh sự kiện danh tiếng E3 2014

  • 4
Sự kiện E3 2014 đã chính thức khép lại với nhiều màn trình diễn mãn nhãn đến từ những công ty game nổi tiếng như Sony, Microsoft, Nintendo, Ubisoft... dành cho gamer toàn cầu. Sau đây, chúng ta sẽ đến với hàng loạt hình ảnh ghi lại toàn cảnh, mọi ngóc ngách của kỳ E3 vừa qua.
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 1
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 2
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 3
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 4
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 5
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 6
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 7
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 8
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 9
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 10
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 11
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 12
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 13
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 14
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 15
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 16
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 17
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 18
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 19
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 20
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 21
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 22
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 23
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 24
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 25
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 26
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 27
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 28
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 29
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 30
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 31
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 32
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 33
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 34
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 35
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 36
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 37
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 38
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 39
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 40
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 41
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 42
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 43
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 44
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 45
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 46
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 47
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 48
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 49
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 50
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 51
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 52
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 53
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 54
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 55
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 56
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 57
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 58
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 59
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 60
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 61
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 62
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 63
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 64
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 65
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 66
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 67
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 68
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 69
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 70
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 71
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 72
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 73
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 74
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 75
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 76
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 77
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 78
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 79
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 80
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 81
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 82
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 83
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 84
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 85
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 86
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 87
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 88
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 89
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 90
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 91
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 92
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 93
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 94
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 95
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 96
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 97
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 98
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 99
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 100
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 101
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 102
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 103
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 104
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 105
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 106
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 107
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 108
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 109
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 110
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 111
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 112
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 113
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 114
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 115
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 116
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 117
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 118
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 119
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 120
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 121
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 122
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 123
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 124
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 125
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 126
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 127
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 128
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 129
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 130
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 131
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 132
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 133
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 134
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 135
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 136
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 137
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 138
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 139
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 140
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 141
[chùm ảnh] toàn cảnh sự kiện danh tiếng e3 2014 142
(Theo Gamesradar)