Cộng đồng mạng đua nhau chế ảnh thi đại học

  • 11
Thi đại học có thể xem là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm, đặc biệt là đối với các sĩ tử sinh năm 95. Tất nhiên, cứ mỗi đợt thi đại học thì không chỉ có các sĩ tử mà gần như cả nước Việt Nam đều hướng tới những ngày này. Dưới đây là một số hình ảnh khá hài hước được cư dân mạng chế về đợt thi đại học năm nay: 
cộng đồng mạng đua nhau chế ảnh thi đại học 1
cộng đồng mạng đua nhau chế ảnh thi đại học 2

cộng đồng mạng đua nhau chế ảnh thi đại học 3

cộng đồng mạng đua nhau chế ảnh thi đại học 4

cộng đồng mạng đua nhau chế ảnh thi đại học 5

cộng đồng mạng đua nhau chế ảnh thi đại học 6

cộng đồng mạng đua nhau chế ảnh thi đại học 7

cộng đồng mạng đua nhau chế ảnh thi đại học 8

cộng đồng mạng đua nhau chế ảnh thi đại học 9

cộng đồng mạng đua nhau chế ảnh thi đại học 10

cộng đồng mạng đua nhau chế ảnh thi đại học 11

cộng đồng mạng đua nhau chế ảnh thi đại học 12

cộng đồng mạng đua nhau chế ảnh thi đại học 13

cộng đồng mạng đua nhau chế ảnh thi đại học 14

cộng đồng mạng đua nhau chế ảnh thi đại học 15 cộng đồng mạng đua nhau chế ảnh thi đại học 16

cộng đồng mạng đua nhau chế ảnh thi đại học 17

cộng đồng mạng đua nhau chế ảnh thi đại học 18

cộng đồng mạng đua nhau chế ảnh thi đại học 19

cộng đồng mạng đua nhau chế ảnh thi đại học 20

cộng đồng mạng đua nhau chế ảnh thi đại học 21

cộng đồng mạng đua nhau chế ảnh thi đại học 22