Những nữ tướng League of Legends theo phong cách manga

  • 3
Dưới nét vẽ của các họa sĩ truyện tranh, những nữ anh hùng trong League of Legends trở nên gợi cảm và dễ thương hơn rất nhiều.
những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 1
những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 2

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 3

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 4

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 5

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 6

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 7

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 8

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 9

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 10

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 11

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 12

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 13

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 14

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 15

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 16

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 17

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 18

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 19

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 20

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 21

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 22

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 23

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 24

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 25

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 26

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 27

những nữ tướng league of legends theo phong cách manga 28