3 anime bị đánh giá thấp nhưng xứng đáng để bạn thưởng thức cùng cả gia đình