4 tháng nữa mới ra rạp, Power Rangers đã bị nhái thành phim sex