5 bài học cuộc sống từ các siêu ác nhân trong phim hay comic