5 sự thực tuyệt vời mà có thể bạn chưa hề biết về anime Nhật Bản