62% người dùng Internet Việt "lang thang" trên 3h mỗi ngày