Areal - Game turn-based có phong cách đồ họa đậm chất Nhật Bản