Bất ngờ trước khẩu súng đồ chơi 'tí hon' nạp đạn bắn được như thật