Bị fan chê bai thậm tệ, Call of Duty 2017 có thể sẽ quay về Thế chiến thứ Hai