BLV thế giới: "Làm cách nào mà SofM vẫn có thể dẫn trước vậy? Thật không thể hiểu nổi"