Bom tấn đoạt giải Oscar - Gravity bị kiện vì đạo ý tưởng