Các thành viên của SKT T1 đã "dạy" Riot thiết kế trang phục cho mình như thế nào