Các thành viên DOTA 2 Na`Vi hàn gắn những bất hòa và sẽ tiếp tục thi đấu cùng nhau