Cảm nhận Mộng Tam Quốc trong ngày đầu phát hành ở VN