Cay cú vì hụt ăn Boss Hoàng Kim, đại gia tuyên bố sẽ đồ sát cả server để "phục hận"