Chẳng ai dám nhận mình là fan Pokemon nếu không biết bài hát này