Châu Tinh Trì chính là người đứng đằng sau thất bại của một trong những bộ phim thảm họa nhất thế kỷ 21