Chỉ 3 triệu một card đồ họa chơi được mọi game, Nvidia quyết "làm cỏ" AMD