Chỉ cần bổ sung điều này, Blizzard khiến cho người yêu Overwatch mừng rơi nước mắt