Chơi thử Hiệp Khách Hành trước ngày mở cửa chính thức tại Việt Nam