Chưa ra mắt, Phàm Nhân Tu Tiên đã “chịu chơi” tặng hẳn IPHONE 7 chính hãng cho game thủ