Chuyện lạ: Mua bài Yu-Gi-Oh, game thủ nhận được hộp đĩa phim dâm ô