Có thể bạn chưa biết, streamer cũng được xếp vào loại ngành nghề nguy hiểm, có thể gây đột tử