Công bố danh sách 22 thí sinh chính thức đi tiếp vào vòng trong Miss GameK 2012