Cộng đồng Android hào hứng đón nhận gMO 3D đầu tiên