Cuối cùng Liên Minh Huyền Thoại cũng sắp chơi được trên console, nhưng giá lên đến 12 triệu đồng