Cựu sao SKT T1 chia sẻ phương án khắc chế SofM, giúp đội của mình chiến thắng Snake như thế nào