Dark Souls 3 tung màn chơi cuối cùng siêu khó, thách thứ game toàn thế giới