Đấu Trường Lửa công bố ngày open beta tại Việt Nam