Đây là cách gần 1 triệu game thủ Hàn làm để leo lên rank Vàng đoàn, có được skin Vinh Quang mùa 7