Đến lúc nên nói lời chia tay với tuyến cáp quang biển AAG?