Diablo phiên bản "dễ thương" cập nhật iOS và Android