Doanh số Samsung Galaxy S III vượt ngưỡng 20 triệu thiết bị