Dragon Ball - Nhật Bản đã chính thức có ngày lễ dành cho Son Goku