Đừng tự kỷ chơi game một mình, bạn đang làm khổ bản thân đấy!