Đừng tưởng chơi Pokemon GO không tốn tiền, 1 lần nạp có thể tốn tới 2,3 triệu đồng