Duy Ngã Độc Tôn ra mắt cộng đồng SohaGame, tặng iPad 4