Fan Marvel tại Việt Nam tranh cãi dữ dội về chiếc búa thần của Thor