Flappy Bird - chim ngu trở lại, "lợi hại" hơn nhiều