Game 7 Viên Ngọc Rồng Mobile chính thức cập bến Việt Nam vào tháng 10