Game đấu thẻ bài đầu tiên trên iOS và Android đã chính thức lộ diện