Game nhập vai Baldur’s Gate 2 sắp có trên iOS và Android