Game thủ sẽ không mất cả triệu chỉ để chơi game bằng tay cầm Xbox One nữa