Game thủ Việt "cạn lời" khi thấy Dương Quá luyện công bao năm chỉ để làm điều này