Garena Việt Nam công bố đại diện tham dự Garena HoN Star League 2013