Giá chỉ 4 triệu Đồng, game thủ ít tiền không mua card đồ họa này thì thật phí