Hàng loạt game thủ Tiểu Lý Phi Đao 3D khóc ròng vì lỗi nghiêm trọng