HLV Kkoma đã phải xin lỗi toàn team SKT T1 sau sai lầm cấm/chọn ở trận 4, khi bắt buộc Bengi đánh Nidalee